Cennik

Wyciąg z zarządzenia Nr 97/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń

z dnia 19 września 2017r.

w sprawie opłat pobieranych za usługi świadczone przez szkolne schroniska młodzieżowe na terenie gminy Krzywiń

Lp. Opis Cena netto Cena Brutto
1

Posiadacze złotej odznaki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych lub Zasłużonego Działacza Turystyki

15 zł 16,20 zł*
2 Młodzież szkolna studenci, nauczyciele (indywidualnie lub w grupach do 10 osób) 18 zł. 19,44zł*
  posiadający aktualną legitymację członka PTSM lub Hostelling Internacional 15 zł 16,20 zł*
3 Młodzież szkolna, studenci, nauczyciele w grupach zorganizowanych to jest 10 osób i więcej 15 zł 16,20 zł*
4 Dorośli (indywidualnie lub w grupach do 10 osób) 25 zł 27,00 zł*
5 Zorganizowane grupy dorosłe, to jest 10 osób i więcej 20 zł 21,60 zł*
6 Wynajęcie świetlicy    
  do 4 godzin 100 zł 123 zł
  powyżej 4 godzin 200 zł 246 zł
7 Wynajęcie sali gimnastycznej    
  do 4 godzin 30 zł 36,90 zł
  powyżej 4 godzin 50 zł 61,50 zł
8 Pokój z łazienką 30 zł 32,40 zł*
  * do ceny dolicza się opłatę za pranie pościeli w wysokości 5,40 zł