17 stycznia 2020

Dzień Kubusia Puchatka

Dzień Kubusia Puchatka

17 stycznia w przedszkolnej sali królował kolor czerwony i żółty. Dlaczego? Przedszkolaki świętowały urodziny Kubusia Puchatka. Na jego cześć dzieci ubrały się w kolorze żółto - czerwonym. Dowiedziały się skąd pochodzi bohater dnia, wysłuchały listu otrzymanego od Kubusia i zasmakowały miodu. Wykonywały także pracę plastyczną oraz rozwiązywały zagadki dotyczące przyjaciół Kubusia Puchatka.