10 października 2017

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

13 października 2017r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Zajęcia wychowawcze:

Godziny

Klasy I – III

Klasy IV – VII

Przedszkole Lubiń

Przedszkole Bielewo

7:30 – 9:30

HL

SM

IA

AB

9:30 – 11:30

MS

IK

AS

TR

11:30 – 13:30

 

JM

BD

KS

13:30 – 15:30

 

 

AJ

 

 

Odwóz o godzinie 11:30 i 13:30