10 marca 2020

Funkcjoniwanie szkoły

Szanowni Państwo!
Jutro zajęcia w szkole odbywają się zgodnie z planem. Ewentualne zastępstwa wynikają ze zwyczajnych nieobecności nauczycieli.
W przypadku nagłych komunikatów zostaną Państwo natychmiast powiadomieni za pomocą sms i komunikatu na stronie szkoły.
Pozdrawiam
Marcin Jędroszkowiak