24 września 2018

Komunikat w sprawie ćwiczeń

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że nie ma żadnych możliwości prawnych aby szkoła brała udział w zakupie dodatkowych ćwiczeń poza dotacją, która została przeznaczona na ten cel. Nie ma też mojej zgody na naciski i wymuszanie zakupu ćwiczeń. Wszelkie próby nacisku ze strony nauczycieli proszę zgłaszać bezpośrednio do mnie. Nauczyciele zostali poinformowanie, że ćwiczenia można wykorzystywać jako pomoc dydaktyczną na lekcjach. Nie ma zatem zgody na zadawanie zadań domowych z ćwiczeń.

Z wyrazami szacunku

Marcin Jędroszkowiak

Dyrektor ZSiPO w Lubiniu