Kalendarz pracy szkoły

KALENDARZ PRACY SZKOŁY 2017/2018

DATA

WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

4.09. 2017

Rozpoczęcie roku szkolnego

8:00

Wrzesień

Nagranie płyty SEMPLICZE

JT, AM

13.09.2017

Rada Pedagogiczna

13:45

13. 09. 2017

Zebrania z rodzicami

17:00

30. 09. 2017

Rada Pedagogiczna – opinia w sprawie planu wychowawczo - profilaktycznego

11:15

12.10.2017

Pasowanie klas I,

Rada Pedagogiczna 12:00

Gminny Dzień Nauczyciela

(skrócone lekcje 30 min lekcja)

Odpowiedzialni MA

13. 10. 2017

Szkolny Dzień Edukacji

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16. 10. 2017

Dzień Papieski (lekcja 3)+Bicie rekordu w resuscytacji

GK + RL

31.10.2017

Dzień Pamięci

(lekcja 3)

JM

08.11.2017

Zebrania z rodzicami

Akademia z okazji Odzyskania Niepodległości

(lekcja3)

17:00

SM

03.12.2017

Kiermasz Świąteczny

AJ, KS, MA, IA, HL,

21 12. 2017

Koncert Bożonarodzeniowy

AM

22.12.2017

Wigilia Szkolna – Jasełka

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Wychowawcy klas

23. 12 – 01. 01/2018

Przerwa świąteczna

 

12. 01. 2018

Wystawienie ocen

12:00

07.02. 2018

Rada klasyfikacyjna

Zebranie z Rodzicami

13:45

17:00

12.02-25.02

Ferie zimowe

 

21. 03.2018

I dzień wiosny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

MR + Samorząd

22.03.2017

Konsultacje z rodzicami

18:00

29.03 – 03.04

Wiosenna przerwa świąteczna

 

02.05. 2018

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

20. 05. 2018

Wystawienie ocen proponowanych

12:00

21. 05.2018

Zebrania z rodzicami

18:00

  1.  06. 2018

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (pt. po Bożym Ciele)

Zespół 0-3

07. 06. 2018

Ustalenie ocen końcowych

12:00

15. 06. 2018

Rada klasyfikacyjna

16:00

21. 06. 2018

Dni z wychowawcą - Dzień Rodziny

 

22. 06. 2018

Zakończenie roku szkolnego