Kalendarz pracy szkoły

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

21. 12. 2020 Jasełka

22. 12. 2020 Wigilie klasowe

19. 03. 2021 Pierwszy Dzień Wiosny

20. 04. 2021 Dzień Mickiewicza

27. 05. 2021 Egzaminpo 8 klasie j. obcy

02. 06. 2021 Dzień Dziecka

04. 06 .2021 Dzień Turystyki

Jeden dzień pozostawiono w przypadku sytuacji związanej z nagłym zamknięciem szkoły spowodowanym Covid 19

 

 

KALENDARZ PRACY SZKOŁY 2020/2021

DATA

WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

1.09.2020

Rozpoczęcie roku szkolnego

9:00 odpowiedzialni MA. JM

15.09.2020

Rada Pedagogiczna

16:00

9.09.2020

Zebrania z rodzicami

18:00

30.09.2020

Rada Pedagogiczna
opinia w sprawie planu wychowawczo – profilaktycznego

16:00

14.10.2020

Pasowanie klas I,

Rada Pedagogiczna 12:00 (w razie potrzeby)

Gminny Dzień Nauczyciela

Odpowiedzialni MA

16.10.2020

Dzień Papieski (lekcja 3)+Bicie rekordu w resuscytacji

GK

30.10.2020

Dzień Pamięci (lekcja 3)

JM

01.11.2020

Wszystkich Świętych

 

4.11.2020

Konsultacje z rodzicami

(być może przez Messenger)

17:00 – 18:00

10.11.2020

Akademia z okazji Dnia Niepodległości (lekcja 3)

JM

14.12 – 16.12.20

Próbny Egzamin po 8 Klasie

IK, JM, MS

9.12.2020

Kiermasz Bożonarodzeniowy, zebranie z rodzicami

TR, HL, KS

17.12.2020

Koncert Bożonarodzeniowy

AM

18.12.2020

Termin wyznaczenia ocen proponowanych

12:00

21.12.2020

Jasełka

GK

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

22.12.2020

Wigilia Szkolna

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Wychowawcy klas

23.12.2020 – 01.01.2021

Przerwa świąteczna

 

6.01.2021

Święto Trzech Króli

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

20.01.2021

Ostateczny Termin wystawienia ocen

12:00

27.01.2021

Rada klasyfikacyjna

16:00

20.01.2021

Zebranie z Rodzicami

17:00

15. 02. 2021 – 28.02.2021

Ferie Zimowe

 

10.02. 2021

Rada analityczna

16:00

19.03.2021

I dzień wiosny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Samorząd/ Dzień profilaktyki

24.03.2021

Konsultacje z Rodzicami

18:00

20.04.2021

Dzień Mickiewicza

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych MB +

Konstytucja 3 Maja

1.04 – 6.04

Wiosenna przerwa świąteczna

 

19.05.2021

Wystawienie ocen proponowanych

12:00

25.05 – 27.05

Egzamin ósmoklasisty

 

27. 05

Egzamin z języka obcego

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

19.05.2021

Zebranie z rodzicami

18:00

02.06.2021

Dzień Dziecka – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

KS, HL, MA

3.06.2021

BOŻE CIAŁO

 

4.06.2021

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

9.06.2020

Ustalenie ocen końcowych

12:00

16.06.2021

Rada klasyfikacyjna

16:00

25.06.2021

Zakończenie Roku Szkolnego