Kalendarz pracy szkoły

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

19. 03. 2021 Pierwszy Dzień Wiosny

20. 04. 2021 Dzień Mickiewicza

27. 05. 2021 Egzaminpo 8 klasie j. obcy

02. 06. 2021 Dzień Dziecka

04. 06 .2021 Dzień Turystyki

Trzy dni pozostawiono w przypadku sytuacji związanej z nagłym zamknięciem szkoły spowodowanym Covid 19

 

 

KALENDARZ PRACY SZKOŁY 2020/2021

DATA

WYDARZENIE

ODPOWIEDZIALNI

1.09.2020

Rozpoczęcie roku szkolnego

9:00 odpowiedzialni MA. JM

15.09.2020

Rada Pedagogiczna

16:00

9.09.2020

Zebrania z rodzicami

18:00

30.09.2020

Rada Pedagogiczna
opinia w sprawie planu wychowawczo – profilaktycznego

16:00

14.10.2020

Pasowanie klas I,

Rada Pedagogiczna 12:00 (w razie potrzeby)

Gminny Dzień Nauczyciela

Odpowiedzialni MA

16.10.2020

Dzień Papieski (lekcja 3)+Bicie rekordu w resuscytacji

GK

30.10.2020

Dzień Pamięci (lekcja 3)

JM

01.11.2020

Wszystkich Świętych

 

4.11.2020

Konsultacje z rodzicami

(być może przez Messenger)

17:00 – 18:00

10.11.2020

Akademia z okazji Dnia Niepodległości (lekcja 3)

JM

14.12 – 16.12.20

Próbny Egzamin po 8 Klasie

IK, JM, MS

9.12.2020

Kiermasz Bożonarodzeniowy, zebranie z rodzicami

TR, HL, KS

17.12.2020

Koncert Bożonarodzeniowy

AM

18.12.2020

Termin wyznaczenia ocen proponowanych

12:00

23.12.2020 – 01.01.2021

Przerwa świąteczna

 

6.01.2021

Święto Trzech Króli

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

20.01.2021

Ostateczny Termin wystawienia ocen

12:00

27.01.2021

Rada klasyfikacyjna

16:00

20.01.2021

Zebranie z Rodzicami

17:00

15. 02. 2021 – 28.02.2021

Ferie Zimowe

 

10.02. 2021

Rada analityczna

16:00

19.03.2021

I dzień wiosny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Samorząd/ Dzień profilaktyki

24.03.2021

Konsultacje z Rodzicami

18:00

20.04.2021

Dzień Mickiewicza

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych MB +

Konstytucja 3 Maja

1.04 – 6.04

Wiosenna przerwa świąteczna

 

19.05.2021

Wystawienie ocen proponowanych

12:00

25.05 – 27.05

Egzamin ósmoklasisty

 

27. 05

Egzamin z języka obcego

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

19.05.2021

Zebranie z rodzicami

18:00

02.06.2021

Dzień Dziecka – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

KS, HL, MA

3.06.2021

BOŻE CIAŁO

 

4.06.2021

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

9.06.2020

Ustalenie ocen końcowych

12:00

16.06.2021

Rada klasyfikacyjna

16:00

25.06.2021

Zakończenie Roku Szkolnego