21 maja 2020

„Maseczki dla Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach”

„Maseczki dla Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach”

„Maseczki dla Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach”.
Sukcesem zakończył się projekt, który był przeznaczony dla uczniów, nauczycieli i rodziców szkół
podstawowych w Lubiniu, Bieżyniu i Krzywiniu.
W związku z pandemią koronawirusa powstała akcja w trosce o zdrowie pensjonariuszy i pracowników
DPS-u w Mościszkach. W ramach projektu uczniowie, rodzice i nauczyciele uszyli i przekazali
podopiecznym i pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach 685 bawełnianych maseczek
wielokrotnego użytku (ZSiPO w Lubiniu 150, ZSiPO w Bieżyniu 235 , ZS Krzywiń 300).
Inicjatywa uwzględniała potrzeby mieszkańców i pracowników tego ośrodka.
Bardzo dziękuję wszystkim osobą, które znalazły czas, chęci i wykazały się wrażliwością, empatią i troską
o drugiego człowieka. Projekt zakończył się sukcesem. 
                                                Koordynator projektu
                                                 Ewa Leonarczyk