16 czerwca 2019

Mistrzostwa Szachowe Gminy Krzywiń

Mistrzostwa Szachowe Gminy Krzywiń

    Gra w szachy ma bardzo długą historię, jednak początki samej gry nie są do końca ustalone. Różni badacze podają różne miejsca i historie. Najprawdopodobniej pochodzi z Indii. Współczesne zasady dopracowywane były najpewniej w Persji.

    Gra w szachy wymaga opracowania różnych, stale modyfikowanych strategii, ciągłego podejmowania decyzji. Ta królewska gra przynosi człowiekowi wiele korzyści: rozwija umiejętności obserwowania, uczy rozwagi, przezorności, zapobiegliwości. Sposób, w jaki postępujemy w czasie gry, można przełożyć na inne aspekty życia. 

    12 czerwca sala gimnastyczna w ZS w Krzywiniu wypełniła się po brzegi szachistami w różnym wieku. Zebrali się tu, żeby zmierzyć się z przeciwnikami oraz poznać swoje możliwości. Organizatorami zawodów byii nauczyciele, prowadzący zajęcia szachowe w ZSIPO w Lubiniu oraz ZS w Krzywiniu: pani Marta Bzymek, pani Helena Laniecka-Peda, pan Przemysław Ruta.

    Wszystkich zawodników powitali pan dyrektor ZS w Krzywiniu Zbigniew Biernard i pani dyrektor Katarzyna Bartkowiak. 

    Ogromną pomoc w przeprowadzeniu zawodów okazał pan Witold Hadyniak. W zawodach wzięło udział 64 zawodników. Rozegrano 5 meczów. 

Klasyfikacja:

kategoria dziewczęta klas 1-4:

miejsce 1. Małgorzata Kubiak (ZS Jerka)                                 

miejsce 2. Aleksandra Łagodzka (ZS Krzywiń)

miejsce 3. Inez Leciej (SP Bieżyń)

kategoria chłopcy klas 1-4

miejsce 1. Przemysław Jędroszkowiak (ZS Krzywiń)              

miejsce 2. Nikodem Piotrowicz (ZS Jerka)

miejsce 3. Dawid Langner (ZSiPO Lubiń)

kategoria dziewczęta klas 5-8 oraz uczennice gimnazjum

miejsce 1. Aleksandra Kraśniewska (ZS Krzywiń)                   

miejsce 2. Antonina Ruta (ZSiPO Lubiń)

miejsce 3. Wiktoria Prusak (ZSiPO Lubiń)

kategoria chłopcy klas 5-8 oraz uczniowie gimnazjum

miejsce 1. Jakub Płocieniak (ZS Krzywiń)                               

miejsce 2. Michał Szymczak (ZS Krzywiń)

miejsce 3. Tobiasz Tomczak (SP Bieżyń)

     Nagrody dla uczestników zostały ufundowane przez ZSiPO w Lubiniu, ZS w Krzywiniu oraz UMiG w Krzywiniu. Nagrody wręczyli pan burmistrz Jacek Nowak, pani dyrektor Violetta Drożdżyńska i pan dyrektor Marcin Jędroszkowiak. 

     Słowa uznania należą się wszystkim nauczycielom i trenerom, którzy przygotowali młodzież do turnieju. My ze swojej strony bardzo dziękujemy panu Przemysławowi Ruta za wspólną organizację turnieju. 

     Gratulujemy wszystkim zawodnikom i życzymy dalszych sukcesów! 

     Szczegółowe informacje i fotorelacja na stronie: http://www.prosat.net.pl/~hadyniak/krzywin/

                                                                                                                                                Helena Łaniecka-Peda, Marta Bzymek