03 kwietnia 2019

Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna

Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna

Dnia 2 kwietnia w Kościanie (KOK) nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Najpiękniejsza kartka wielkanocna”. Organizatorami konkursu było Starostwo Powiatowe w Kościanie. Główny cel to: – pobudzenie inwencji twórczej, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży wszystkich szkół w powiecie. Naszą szkołę reprezentowało 7 uczniów. Wyróżnienie otrzymał Błażej Załucki.
Gratulujemy!

                                                                                                                                                         Teresa Radoła