07 września 2020

Narodowe czytanie

Narodowe czytanie

4 i 7 września na lekcjach języka polskiego w naszej szkole usłyszeć można było pięknie i z artystycznym zacięciem odczytane fragmenty tragedii Juliusza Słowackiego pt. 
„ Balladyna”. Tym literackim akcentem włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji „ Narodowe czytanie” pod patronatem Pary Prezydenckiej. Wszyscy wiemy, jak ważne jest czytanie książek, a zwłaszcza tych wpisanych w kanon literatury pięknej. Spotkanie ze Słowackim zakończyła dyskusja na temat dramatu, który powinien być znany każdemu z nas. Pamiątką 
z tego dnia będą piękne zakładki, które otrzymał każdy uczeń z klas V-VIII.

                                                                        M. Bzymek, J. Machowiak, T. Radoła