15 lutego 2020

Papież Franciszek błogosławi nam!

Papież Franciszek błogosławi nam!

Na lekcji religii przy temacie o hierarchii w Kościele, w klasie VI zrodziło się pragnienie napisania listu do Ojca Świętego. Piękną treść listu o naszej szkole, uczniach i parafii przygotowała Antosia Ruta. Dołączaliśmy kartkę z życzeniami z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego oraz widokówkę przedstawiającą kościół Narodzenia NMP. Każdy z uczniów klasy złożył swój podpis. 

Tak, oto wpisaliśmy się w tradycję naszej szkoły, gdzie kolejne już pokolenie uczniów złożyło pozdrowienia i wdzięczność za pontyfikat następcy św. Piotra i otrzymało odpowiedź od papieża, wcześniej od św. Jana Pawła II i Benedykta XVI. 

Pragniemy, aby przesłanie słów skierowanych do nas wszystkich tworzących wspólnotę Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu, było zadaniem odkrywania Bożej miłości w codziennym życiu. 

Ufamy, że łaski płynące z Apostolskiego błogosławieństwa będą umacniać naszą całą społeczność każdego dnia w szkole, w rodzinach, parafii i wszędzie, gdzie będziemy.

                                                                                                                      

                                                                                                                      G.K.