Pedagog

Funkcję pedagoga w naszej placówce pełni Pani Małgorzata Jędrzejczak - Ryba. Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem.

GODZINY PRACY PEDAGOGA

Wtorek
8:00 - 12:35

Środa
8:00 - 11:30

Czwartek
8:55 - 13:35

Piątek
9:50 - 12:35