13 marca 2019

Rekolekcje Wielkopostne

Rekolekcje Wielkopostne

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE SZKOLNE ZS LUBIŃ  18, 19, 20 MARCA 2019 R.

„Z MARYJĄ W NOWE CZASY”

Rekolekcje prowadzi  Ks. Kamil Osiecki z Diecezji Świdnickiej

KLASY I - IV

 

 

 

 

GODZ.

 

 

Klasa I - IV

 

 

Poniedziałek, 18 marca

 

8:05- 8:55

Kościół św. Leonarda

 

Nauka rekolekcyjna

.

wychowawcy

 
 
 

9:10-  9:50

 

 

Praca plastyczna

„KRÓLOWA POLSKI’

Sala 14  Kl. I p. H. Łaniecka -Peda

Sala 13 Kl. II – p. A. Matuszak

Sala 15 Kl. III p. I . Adamczak

Sala 6 klasa IV p. M. Skrzypczak

  

 
 

9:50 – 10:10

PRZERWA NA HERBATĘ, ŚNIADANIE

Z opiekunem j.w

 
 

10:00 -     10:55

Praca plastyczna

„KRÓLOWA POLSKI’

Sala 14  Kl. I p. H. Łaniecka -Peda

Sala 13 Klasa II – p. A. Matuszak

Sala 15 Kl. III p. I . Adamczak

Sala 6 klasa IV p. M. Skrzypczak

 

Wtorek,

19 marca

 

8:05 - 8:55

 

 

Kościół Matki Bożej   klasztor

Droga krzyżowa

p. H. Łaniecka - Peda

p.  M .Skrzypczak

p. A. Matuszak

p. I. Adamczak

 

 

 

 

9:00 – 9:50

 

Kościół św. Leonarda

Nauka rekolekcyjna

 p. I. Adamczak

p. A. Matuszak

p. M. Skrzypczak

p. H. Łaniecka - Peda

 

 

 

9:55 – 10:10

PRZERWA ŚNIADANIOWA

Opieka j.w.

 

 

10:00 – 10:55

Szkoła  sala  13,14,15, 6

Praca Plastyczna

„KRÓLOWA POLSKI’

Sala 14  Kl. I p. H. Łaniecka-Peda

Sala 13 Klasa II – p. A. Matuszak

Sala 15 Kl. III p. I . Adamczak

Sala 6 klasa IV p. M. Skrzypczak

 

 

Środa,

20 marca

8:00 – 10:00

Kościół św. Leonarda

 

NABOŻEŃSTWO POKUTNE, 

MSZA ŚWIĘTA – cała szkoła

                               Kl. I- IV             z wychowawcami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASY V – VIII

PONIEDZIAŁEK, 18 MARCA

godz.

Klasa V -VIII

8.00 –    9.00

 

Kl. V

Klasztor – Medytacja z o. Danielem

P. M. Jędrzejczak - Ryba

Kl. VI i VII

Szkoła  sala 10– film „Ziemia Maryi”

p. J. Machowiak

p. T. Radołą

Kl. VIII  szkoła sala 16 – film „Ziemia Maryi

p. I. Kaźmierczak

9.10 -  9:55

 

 

 

 

 

Klasa V, VI, VII i VIII

 

Kościół św. Leonarda

 

NAUKA REKOLEKCYJNA

p. M. Jędrzejczak –Ryba

p. J. Machowiak

p. I. Kaźmierczak

p. T. Radoła

10:00 - 10:55

Kl. V

Szkoła  film „Ziemia Maryi” sala  10

p. E. Ratajczak

Kl. VI i VII   

Klasztor              MEDYTACJA

p. J. Machowiak

p. T. Radoła 

Kl. VIII  - sala 16  Film „Ziemia Maryi

p. I. Kaźmierczak

WTOREK, 19 MARCA

8:05 -  8:55          

 

Kl. V, VI, VII i VIII

Kościół św. Leonarda

NAUKA REKOLEKCYJNA

p. M. Jędrzejczak – Ryba

p. J. Machowiak

p. M. Bzymek

p. I. Kaźmierczak

 

9:00  -  9:50

Kl. V, VI, VII i VIII

Kościół Matki Bożej -  klasztor

 

DROGA KRZYŻOWA

p. M. Jędrzejczak -Ryba

p. J. Machowiak

p. T. Radoła

p. I. Kaźmierczak

 

10:00  - 10:55

Kl. V –sala 16 -  film „Ziemia Maryi”

p. M. Jędrzejczak - Ryba

Kl. VI i VII –sala 10  film „Ziemia Maryi”

p. J. Machowiak

p. R. Łowicki

Kl. VIII – klasztor

MEDYTACJA

p. I. Kaźmierczak

ŚRODA, 20 MARCA

8:00 – 8:55

Kl. V, VI, VII i VIII w kościele Matki Bożej –

KLASZTOR

NABOŻEŃSTWO POKUTNE

p. M. Jędrzejczak -Ryba

p. E. Leonarczyk

p. E Ratajczak

p. I. Kaźmierczak

 

9:00 – 10:00

MSZA ŚWIĘTA – cała szkoła

p. J. Machowiak

p. M. Bzymek

p. R. Łowicki

p. I. Kaźmierczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram pracy świetlicy w czasie rekolekcji:

 

Poniedziałek:

11:00 – 15:25 MB

Wtorek

11:00 – 15:25 EL

Środa

10: 00 – 15:25 AM