19 marca 2020

Rekrutacja do klasy I

Rekrutacja do klasy I

LISTA KANDYDATÓW DO PRZYJĘCIA

DO PIERWSZEJ KLASY W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LUBINIU

ROK SZKOLNY 2020 - 2021

 

1.


O. BRZOZOWSKA

2.

 

L. DROŻAK

3.

 

S. GROBELNY

4.

 

D. KLEIN

5.

 

M. MAJCHRZAK

6.

 

K. METZNER

7.

 

P. PAWŁOWSKI

8.

 

K. SARBINOWSKI

9.

 

G. SZYMAŃSKA

10.

 

W. TRYBYŚ

11.

 

W. WRÓBLEWSKI


REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ZGŁOSZENIA, WNIOSKI, OŚWIADCZENIA MOŻNA SKŁADAĆ W WYZNACZONYCH TERMINACH W SEKRETARIACE SZKOŁY

DOKUMENTY WYDAWANE BĘDĄ W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY: www. zslubin.edu.pl

  1. ZGŁOSZENIE/WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
    OD 16 MARCA 2020R. DO 31 MARCA 2020R.

  2. 17 KWIETNIA 2020R. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej (wywieszenie na tablicy informacyjnej szkoły oraz na stronie internetowej szkoły)

  3. POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA KANDYDATA WOLI PRZYJĘCIA
    W POSTACI PISEMNEGO OŚWIADCZENIA
    OD 20 KWIETNIA 2019R. DO 24 KWIETNIA 2019R.  

     (oświadczenia wydawane będą w sekretariacie szkoły oraz do pobrania ze strony szkoły od dnia 20 kwietnia)

 

27 KWIETNIA 2019R. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej (wywieszenie na tablicy informacyjnej szkoły oraz na stronie internetowej szkoły)

 

Rodzice z miejscowoścu Lubiń, Bielewo, Nowy Dwór składają ZGŁOSZENIE!

Pliki do pobrania: