22 lutego 2021

Rekrutacja do klasy I

Rekrutacja do klasy I

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2022

ZGŁOSZENIA, WNIOSKI, OŚWIADCZENIA MOŻNA SKŁADAĆ W WYZNACZONYCH TERMINACH W SEKRETARIACE SZKOŁY

DOKUMENTY WYDAWANE BĘDĄ W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY: www. zslubin.edu.pl

  1. ZGŁOSZENIE/WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
    OD 22 LUTEGO 2021R. DO 9 MARCA 2021R.

  2. 22 MARCA 2021R. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej (wywieszenie na tablicy informacyjnej szkoły oraz na stronie internetowej szkoły)

  3. POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA KANDYDATA WOLI PRZYJĘCIA
    W POSTACI PISEMNEGO OŚWIADCZENIA
    OD 23 MARCA 2021R. DO 31 MARCA 2021R.  

     (oświadczenia wydawane będą w sekretariacie szkoły oraz do pobrania ze strony szkoły od dnia 23 marca)

 

  1. 06 KWIETNIA 2021R. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej (wywieszenie na tablicy informacyjnej szkoły oraz na stronie internetowej szkoły)


 

  Lista przyjętych do klasy I 

1

Antkowiak  Karolina

2

Banaszak Ksawery

3

Demska Kornelia

4

Grobelna Kornelia

5

Grobelny Tomasz

6

Jakubiak Lena

7

Leśny  Bartosz

8

Klupś Tomasz

9

Malak Anna

10

Matuszak Nadia

11

Naskrent Jan

12

Nowak Maksymilian

13

Ostrowska Nikola

14

Sarbinowska Zofia

15

Trybuś Julia

16

Waszak Zofia

                      

 

Pliki do pobrania: