14 marca 2019

Rekrutacja do klasy pierwszej

Rekrutacja do klasy pierwszej

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ZGŁOSZENIA, WNIOSKI, OŚWIADCZENIA MOŻNA SKŁADAĆ W WYZNACZONYCH TERMINACH W SEKRETARIACE SZKOŁY

DOKUMENTY WYDAWANE BĘDĄ W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY: www. zslubin.edu.pl

  1. ZGŁOSZENIE/WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
    OD 15 MARCA 2019R. DO 29 MARCA 2019R.

  2. 24 KWIETNIA 2019R. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej (wywieszenie na tablicy informacyjnej szkoły oraz na stronie internetowej szkoły)
  3. POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA KANDYDATA WOLI PRZYJĘCIA
    W POSTACI PISEMNEGO OŚWIADCZENIA
    OD 25 KWIETNIA 2019R. DO 29 KWIETNIA 2019R.  

     (oświadczenia wydawane będą w sekretariacie szkoły oraz do pobrania ze strony szkoły od dnia 24 kwietnia)

 

  1. 30 KWIETNIA 2019R. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej (wywieszenie na tablicy informacyjnej szkoły oraz na stronie internetowej szkoły)

 

 

Pliki do pobrania: