14 marca 2019

Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej

Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej

 

 

 Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej 

Rok szkolny 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu

 

Lp.

Nazwisko i imię

1.

ANTKOWIAK JAGODA MARIA

2.

BERDYCHOWSKA BLANKA

3.

BOROWIAK WIKTORIA

4.

JĘDROWIAK MAJA

5.

LEŚNA WERONIKA

6.

MAĆKOWIAK WOJCIECH

7.

MIKOŁAJCZYK WOJCIECH

8.

MRÓWKA ERYK

9.

SEILER MAJA

10.

SZCZĘSNY SZYMON

11.

WALORSKI ALAN

12.

WALORSKI SAMUEL

13.

WALCZAK STANISŁAW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ZGŁOSZENIA, WNIOSKI, OŚWIADCZENIA MOŻNA SKŁADAĆ W WYZNACZONYCH TERMINACH W SEKRETARIACE SZKOŁY

DOKUMENTY WYDAWANE BĘDĄ W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY: www. zslubin.edu.pl

  1. ZGŁOSZENIE/WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
    OD 15 MARCA 2019R. DO 29 MARCA 2019R.

  2. 24 KWIETNIA 2019R. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej (wywieszenie na tablicy informacyjnej szkoły oraz na stronie internetowej szkoły)
  3. POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA KANDYDATA WOLI PRZYJĘCIA
    W POSTACI PISEMNEGO OŚWIADCZENIA
    OD 25 KWIETNIA 2019R. DO 29 KWIETNIA 2019R.  

     (oświadczenia wydawane będą w sekretariacie szkoły oraz do pobrania ze strony szkoły od dnia 24 kwietnia)

 

  1. 30 KWIETNIA 2019R. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej (wywieszenie na tablicy informacyjnej szkoły oraz na stronie internetowej szkoły)

 

 

Pliki do pobrania: