26 lutego 2020

Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do przedszkola


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DEKLARACJE, WNIOSKI, OŚWIADCZENIA MOŻNA SKŁADAĆ W WYZNACZONYCH TERMINACH W SEKRETARIACE SZKÓŁ
DOKUMENTY WYDAWANE BĘDĄ W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY: www. zslubin.edu.pl

 1. DEKLARACJE O KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
  OD 01 MARCA 2020R. DO 13 MARCA 2020R.
 2. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA 
  OD 16 MARCA 2019R. DO 31 MARCA 2019R.
 3. 09 KWIETNIA 2020R. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola, uszeregowanych w kolejności alfabetycznej (wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola, szkoły oraz na stronie internetowej szkoły) 
 4. POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA KANDYDATA WOLI PRZYJĘCIA
  W POSTACI PISEMNEGO OŚWIADCZENIA
  OD 15 KWIETNIA 2020R. DO 23 KWIETNIA 2020R.  

(oświadczenia wydawane będą w sekretariacie szkoły oraz do pobrania ze strony szkoły od dnia 09 kwietnia)


24 KWIETNIA 2019R. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych do przedszkola (wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola, szkoły oraz na stronie internetowej szkoły)

Pliki do pobrania: