01 marca 2019

Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

DEKLARACJE, WNIOSKI, OŚWIADCZENIA MOŻNA SKŁADAĆ W WYZNACZONYCH TERMINACH W SEKRETARIACE SZKOŁY
DOKUMENTY WYDAWANE BĘDĄ W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY: www. zslubin.edu.pl

 • DEKLARACJE O KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
  OD 01 MARCA 2019R. DO 14 MARCA 2019R.

 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA 
  OD 15 MARCA 2019R. DO 29 MARCA 2019R.

 • 09 KWIETNIA 2019R. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola, uszeregowanych w kolejności alfabetycznej (wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola, szkoły oraz na stronie internetowej szkoły)

 

 • POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA KANDYDATA WOLI PRZYJĘCIA
  W POSTACI PISEMNEGO OŚWIADCZENIA
  OD 10 KWIETNIA 2019R. DO 17 KWIETNIA 2019R.  


    (oświadczenia wydawane będą w sekretariacie szkoły oraz do pobrania ze strony szkoły od dnia 09 kwietnia)

 • 18 KWIETNIA 2019R. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola (wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola, szkoły oraz na stronie internetowej szkoły)

Pliki do pobrania: