18 marca 2019

Wizyta Policjanta

Wizyta Policjanta
14 marca w przedszkolu w Bielewie odwiedził nas pan policjant. Przypomniał on dzieciom podstawowe zasady poruszania się na drogach oraz numery alarmowe. Następnie wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Dzieci chętnie słuchały pana policjanta oraz dzieliły się własnymi doświadczeniami. Przedszkolaki otrzymały upominki  - odblaskowe breloki, a dziękując za cenne rady, wręczyły panu policjantowi podziękowanie za wizytę.  Na koniec dzieci obejrzały radiowóz. Miały okazję usłyszeć syrenę policyjną, usiść w radiowozie, a także zostać zakutym w kajdanki. Ten dzień zostanie na pewno zapamiętany na długo...
 
Karolina Starowicz