09 kwietnia 2019

Woda

Woda

Grupa przedszkolaków z Bielewa i z Lubinia uczestniczyla w zajęciach pod tytułem Studniania dla Południa.  Zajęcia  podkreślily ważną rolę wody w życiu człowieka oraz  konsekwencje z tytułu  braku  wody. Przedstawienie teatralne oraz inne zajęcia w których uczestniczyły przedszkolaki były okazją do ciekawych przeżyć oraz w nawiązaniu nowych znajomości. 

Alicja Janikowska