04 listopada 2019

Wolontariusze w akcji

Wolontariusze w akcji

W słoneczną środę -  tuż przed dniem Wszystkich Świętych szkolni wolontariusze porządkowali lubiński cmentarz. Akcja ta  jest corocznie lekcją dbałości o podstawowe wartości ludzkie: pamięć, szacunek i hołd dla naszych bliskich oraz  dla tych, którzy zginęli w walkach o wolność naszej Ojczyzny.

„Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć – tracą życie.”  Ferdynand Foch

 

Małgorzata Jędrzejczak - Ryba