05 września 2020

Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami

Zapraszamy za na zebranie z rodzicami

9 września 2020r. godz. 18:00

Rodzice (maksymalnie 1 rodzic ucznia) udają się bezpośrednio do sal

Klasa I - sala 15

Klasa II - sala 13

Klasa III - sala 14

Klasa IV - sala 16

Klasa V - sala 19

Klasa VI - sala 6

Klasa VII - sala 5

Klasa VIII - sala 10